Pozícia Dermatovenerológ
Vzdelanie
  • 2000 - 2006 Štúdium na Lekárskej fakulte, UK Bratislava
Jazyky anglický, nemecký
Členstvá
  • Slovenská lekárska spoločnosť
  • Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
  • European Academy of Dermatology and Venerology
  • International Dermoscopy Society

Kontinuálne vzdelávanie

  • certifikáty z domácich a zahraničných odborných konferencií, kongresov, seminárov a praktických školení v oblasti dermatovenerológie a estetickej medicíny.
  • aktívna účasť na prednáškach a publikácie v odborných časopisoch.

Pracovné skúsenosti

Dermatovenerológ v DERMA junior, kožná ambulancia rodinného typu

Dermatovenerológ, Cosmed, Bratislava

Dermatovenerológ, Interklinik, Bratislava

Európska atestácia v odbore Dermatovenerológia

Odborná stáž na Klinike Dermatológie, Regensburg, Nemecko

Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB v Bratislave

Sekundárna lekárka na oddelení gastroenterológie a endokrinológie, Univerzitná klinika Göttingen, Nemecko

Odborná stáž z pediatrie a gynekológie, Bochum, Nemecko

Odborná stáž z chirurgie, AKH Wien, Rakúsko