Pozícia Dermatovenerológ
Vzdelanie
  • 2010 - 2017: Všeobecné lekárstvo | 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova , Praha, ČR
  • 2006-2010: Gymnázium a Základná umelecká škola | Trenčín, SR
Jazyky anglický, taliansky, nemecký

Kontinuálne vzdelávanie

  • Stáž interna, dermatovenerológia, Universitätklinikum Carl Gustav Carus, Drážďany, Nemecko, 2017 (Erasmus+)
  • Stáž interna, dermatovenerológia, Policlinico, Universita Tor Vergata, Rím, Taliansko, 2016 (Erasmus+)
  • Stáž gynekológia, neonatológia, Hospital Civil, Guadalajara, Mexico, 2015 (IFMSA)
  • Stáž interna, Hospitais da Universidade, Coimbra, Portugalsko,2013(IFMSA)
  • Kultúrno- vzdelávací pobyt, Novosibirsk, Rusko, 2012 (AIESEC)

Pracovné skúsenosti

DERMA junior, s.r.o.

Dermatovenerológ | Dermatovenerologická klinika, VFN a 1.LF UK, Praha, ČR

Dermatovenerológ | Nextclinics, Ambulance Smíchov, Praha, ČR

Dermatovenerológ | Krajská zdravotní, Teplice, ČR