PozíciaDermatovenerológ
Vzdelanie
  • 2010: EU atestácia v odbore dermatovenerológia
  • 1998 – 2003: Postgraduálne štúdium na Dermatovenerologickej klinike LFUK a UNB, obhajoba dizertačnej práce na tému „Etiopatogenetické súvislosti boreliózy s niektorými kožnými chorobami“, udelenie titulu PhD.
  • 2001: špecializácia I. stupňa v odbore dermatovenerológia
  • 1992 – 1998:  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Jazyky anglický
Osobné krédo Vzájomná úcta, dôvera, rešpekt a trpezlivosť sú nevyhnutné atribúty pre fungovanie vzťahu lekár - pacient. Čím lepší je tento vzťah, tým lepší je výsledok ich spoločného snaženia.

Kontinuálne vzdelávanie

  • Európska Akadémia Dermatovenerológie 2002, 2016
  • Svetový kongres dermatoskopie a zobrazovacích metód kože 2015
  • Svetový dermatologický kongrese 2019

Pracovné skúsenosti

DERMA junior, s.r.o.

Kožná ambulancia rodinného typu pre novorodencov, kojencov, batoľatá, deti predškolského veku, mladých dospelých, dospelých i seniorov.

Dermatovenerologická klinika LFUK a UN Bratislava – Staré Mesto

Denná prax na lôžkovej časti a v ambulancii – vyšetrenie pacientov, ordinácia vyšetrení, liečby, prepúšťacie správy, konziliárna činnosť, výučba študentov LFUK, publikačná a prednášková činnosť.

Kožná klinika SZU a NsP Ružinov Bratislava

Ddenná prax na lôžkovej časti a v ambulancii – vyšetrenie pacientov, ordinácia vyšetrení, liečby, prepúšťacie správy, konziliárna činnosť.

Dermatovenerologická klinika LFUK a UN Bratislava – Staré Mesto

Denná prax na lôžkovej časti a v ambulancii – vyšetrenie pacientov, ordinácia vyšetrení, liečby, prepúšťacie správy, prax v alergologickej, fyzikálnej, mykologickej ambulancii, ambulancii pre sexuálne prenosné infekcie, poruchy pigmentu, autoimunitné ochorenia a iné, konziliárna činnosť, výučba študentov LFUK, publikačná a prednášková činnosť.