PozíciaDermatovenerológ
Vzdelanie
  • 2015: EU atestácia v odbore dermatovenerológia
  • 2011: Špecializačné štúdium v odbore Dermatovenerológie
  • 2005 - 2011:  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Jazyky anglický, francúzsky

Kontinuálne vzdelávanie

  • Cesko-slov. kongres dermatovenerologov – kazdorocne
  • 27th EADV Congres, Paris 2018
  • MD Codes tour, MD Codes Visionary Praha 2017, 2019
  • Skolenia Allergan – kys. hyaluronova, botulotoxin (2013 – 2017)
  • 25th EADV Congress Vienna 2016
  • 4th, 5th Munich International Summer Academy of Practical Dermatology 2013, 2015
  • 23th World Congress of Dermatovenerology Vancouver 2015

Pracovné skúsenosti

DERMA junior, s.r.o.

Interklinik – klinika zdravia a krásy, Bratislava

Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava

EU Atestácia z Dermatovenerológie

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave