Výmenný lístok

V našich ambulanciách nepotrebujete k ošetreniu výmenný lístok.